Tukena tarvittaessa

Palvelut

 

JOHTAMISJÄRJESTELMÄT 

STARTTI

Kuka hyötyy;  yrittäjä, joka haluaa varmistaa ettei arjessa menetä rahaa turhanpäiväiseen häsäämiseen 

Mitä tehdään; Käydään puhelimitse luottamuksellisesti lävitse toimintanne ja piirretään pelikentästänne Ajatuskartta. 

Mitä jää käteen; Saat raportin, jossa nostetaan esiin mahdolliset kehittämisen tarpeet ja vahvoina esiintulleet toimintatavat. Vähimmäistulos on varmuus siitä, ettei ulkopuolisen korviin tarttunut selkeitä puutteita.

Kesto 1-2h ja kustannus 198€

 

SPURTTI

Kuka hyötyy;  yrittäjä, joka haluaa varmistaa että muutokseen tarvittavat käytännöt saadaan juurrutettua arkeen 

Mitä tehdään; Alkukartoituksen jälkeen piirretystä Ajatuskarttasta poimitaan kriittiset osa-alueet. Näihin etsitään juurisyyt ja ratkaisuvaihtoehdotukset. Sovittujen toimenpiteiden totettamista ja vaikutuksia seurataan tiiviisti.

Mitä jää käteen;  Dokumentoidut toimintatavat, joilla selätetään hukkaa aiheuttaneet vanhat toimintamallit. Vähimmäistulos on selkeytyneet prosessit, joilla asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaivattomampaa.

Kesto projektista riippuen 6-12kk

Kustannukset; alkukartoitus paikanpäällä 790€ / pv

Lähipäivä 790€

 

VINOTUKIPRO (MARATHON)

Kuka hyötyy;  yrittäjä, joka haluaa varmistaa organisaationsa järjestelmällisen kehittämisen, ja jatkuvan tuen omalle johtamiselleen

Mitä tehdään; Sovitut vuosittaiset tapaamiset, joissa käydään lävitse ajankohtaiset kehittämistarpeet. Tarpeen mukaan arjesta keskustellaan tapaamisten välillä puhelinpalavereissa.

Mitä jää käteen; järjestelmällisen kehittämisen suunnitelma ja seuranta sovitun mukaan. Vähimmäistulos on läpinäkyvyyden lisääntyminen ja ulkoapäin tapahtuvan tarkastelun tuoreus.

Kustannukset:

Lähipäivä 790€

vinotuki-oy-palvelut.pngvinotuki-oy-yhteystiedot.pngvinotuki-oy-lue-blogia.png

LUENNOT 

Johtamisjärjestelmästä tehot irti

Sisältö vastaa muun muassa kysymyksiin; Mikä ero toimivalla ja toimimattomalla johtamisjärjestelmällä? Mitä voin tehdä saadakseni tehot irti? Miten meidän tapa toimia eroaa muiden tavasta toimia? Miten saavutan toimivan järjestelmän?

Johtamisjärjestelmä suunnitteilla - mitä pitää ottaa huomioon?

Sisältö vastaa muun muassa kysymyksiin: Minkälaisia valmisteluja kannattaa tehdä siinä vaiheessa, kun suunnittelua aloitetaan? Miksi järjestelmää ollaan rakentamassa? Miten rakentaa toimiva projektiryhmä?

Henkilöstö - ainoa itsenäiseen kehittymiseen pystyvä resurssisi

Sisältö vastaa muun muassa kysymyksiin; Miten voin huoltaa henkilöstöäni? Mitä voin tehdä mahdollistaakseni motivoitumista? Miten hyvä johtaminen näkyy tuloslaskelmatasolla?

 

Pyydä tarjous: mari@vinotukioy.fi

instagram-btn.pnglinked-in-btn.pngtwitter-btn.pngfacebook-btn.png