Tukena tarvittaessa

PALVELUT

 

JOHTAMISJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN / KEHITTÄMINEN

Kuka hyötyy;  organisaatio, jossa havaittu kehittämistarve ja/tai väliaikaisen lisäresurssin hyödyntämisen edut

Mitä tehdään; Kartoitetaan nykytilanne ja selvitetään yhteinen näkemys projektin sisällöstä. Työskentelytavat projektin aikana vaihtelevat resurssien käytön ja tavoitteiden mukaisesti.

Mitä konkreettista; Sovitaan projektikohtaisesti . Esimerkiksi: Johtamisjärjestelmän saattaminen sertifiointiin saakka / Sertifiointiauditoinnissa konsulttina toimiminen / Johtamisjärjestelmän rikastaminen / Johtamisjärjestelmän tulosten varmentaminen

Kustannukset: Hinnoittelu projekteittain.

 

STARTTI

Kuka hyötyy;  yrittäjä, joka haluaa varmistaa ettei arjessa menetä rahaa turhanpäiväiseen häsäämiseen 

Mitä tehdään; Käydään keskustellen toimintaanne lävitse, paikan päällä tai vaihtoehtoisesti Teamsin välityksellä ja piirretään pelikentästänne Ajatuskartta. 

Mitä konkreettista; Saat raportin, jossa nostetaan esiin mahdolliset kehittämisen tarpeet ja vahvoina esiintulleet toimintatavat. Vähimmäistulos on varmuus siitä, ettei ulkopuolisen korviin tarttunut selkeitä puutteita.

Kesto 1-2h ja kustannus 198€

 

 SPURTTI

Kuka hyötyy;  yrittäjä, joka haluaa varmistaa että muutokseen tarvittavat käytännöt saadaan juurrutettua arkeen 

Mitä tehdään; Alkukartoituksen jälkeen piirretystä Ajatuskarttasta poimitaan kriittiset osa-alueet. Näihin etsitään juurisyyt ja ratkaisuvaihtoehdotukset. Sovittujen toimenpiteiden totettamista ja vaikutuksia seurataan tiiviisti.

Mitä konkreettista;  Dokumentoidut toimintatavat, joilla selätetään hukkaa aiheuttaneet vanhat toimintamallit. Vähimmäistulos on selkeytyneet prosessit, joilla asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaivattomampaa.

Kesto projektista riippuen 6-12kk

Kustannukset (alkukartoitus paikanpäällä veloituksetta) 890€ / pv

 

 VINOTUKIPRO (Laatupäällikkö/kehittämispäällikkö)

Kuka hyötyy;  yrittäjä, joka haluaa varmistaa organisaationsa järjestelmällisen kehittämisen, ja jatkuvan tuen omalle johtamiselleen

Mitä tehdään; Säännönmukaiset tapaamiset, joissa käydään lävitse ajankohtaiset kehittämistarpeet. Tarpeen mukaan arjesta keskustellaan tapaamisten välillä puhelinpalavereissa.

Mitä konkreettista; järjestelmällisen kehittämisen suunnitelma ja seuranta sovitun mukaan. Vähimmäistulos on läpinäkyvyyden lisääntyminen ja ulkoapäin tapahtuvan tarkastelun tuoreus.

Kustannukset: 890€ / pv

 

 

vinotuki-oy-palvelut.pngvinotuki-oy-yhteystiedot.pngvinotuki-oy-lue-blogia.png

KOULUTUS

Johtamisjärjestelmästä tehot irti

Sisältö vastaa muun muassa kysymyksiin; Mikä ero toimivalla ja toimimattomalla johtamisjärjestelmällä? Mitä voin tehdä saadakseni tehot irti? Miten meidän tapa toimia eroaa muiden tavasta toimia? Miten saavutan toimivan järjestelmän?

Johtamisjärjestelmä suunnitteilla - mitä pitää ottaa huomioon?

Sisältö vastaa muun muassa kysymyksiin: Minkälaisia valmisteluja kannattaa tehdä siinä vaiheessa, kun suunnittelua aloitetaan? Miksi järjestelmää ollaan rakentamassa? Miten rakentaa toimiva projektiryhmä?

Henkilöstö - ainoa itsenäiseen kehittymiseen pystyvä resurssisi

Sisältö vastaa muun muassa kysymyksiin; Miten voin huoltaa henkilöstöäni? Mitä voin tehdä mahdollistaakseni motivoitumista? Miten hyvä johtaminen näkyy tuloslaskelmatasolla?

 

Pyydä tarjous: mari@vinotukioy.fi

instagram-btn.pnglinked-in-btn.pngtwitter-btn.pngfacebook-btn.png